The Creativity House

Drejning 3,5 tim 

Dreja drejning kurs lera

Drejning 3,5 tim


På denna drejningstillfälle får ni mycket tid att öva på att dreja och har möjlighet att skapa flera alster. Här ingår teori och ytterligare intruktioner också. Ni får handledning av instruktör hela tiden. Allt material ingår.


Vid drejskivan får ni forma och skapa era egna alster i vit lergodslera. Ni får grundläggande kunskaper om drejning för att kunna forma exempelvis en skål. Du får träna på de olika handgrepp som används för att kunna åstadkomma olika former. Ni får behålla alla de alster ni hinner göra. Allt material samt bränning ingår. Om ni vill få era alster målade i valfria färger går det att ordna. 


FAKTA

Pris: 790:-/person. 

Tillval: om ni vill få era alster färgade eller klarglaserade så tillkommer 200:-/pers 

Tidsåtgång: 3,5 tim (respektera tiden)

Antal deltagare: Ni behöver själva samla minst 6 betalande deltagare för att vi ska genomföra kursen.