The Creativity House
Corona-anpassningar

Corona-anpassningar

Välkommen att delta i våra aktiviteter!
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande kursanordnare.
Det innebär att vi tar emot grupper om upp till 12 personer (max 4 vid samma bord) och säkerställer i övrigt avstånd mellan deltagare samt vidtar andra nödvändiga åtgärder för att minska risken för spridning av COVID-19. 


  • Vi uppmanar alla deltagare att ta hänsyn till varandra genom att inte komma om man har förkylningssymton och att i övrigt hålla distans till övriga deltagare.
  • Ha gärna munskydd på under ert besök om ni har möjlighet.
  • Vi tar för närvarande inte drop-in kunder. Endast förbokade kunder.
  • Vi har anpassat våra gruppers storlekar och placering efter kurslokalens förutsättning så att det lätt ska gå att hålla distans till andra kursdeltagare.
  • För våra slutna kurser är maxantalet just nu 12. Max 4 personer vid samma bord. Vi säkerställer att avståndet mellan deltagare som inte är inom samma familj/grupp är 1,5 meter.
  • Vi tillhandahåller handsprit.
  • Vi torkar av kontaktytor med desinfektionsmedel.
  • Vi har god ventilation (frånluftsventiler). Vår lokal har 120 kvm och 7 meter i takhöjd.
  • Vi säkerställer att det går att hålla avståndet mellan deltagare i våra lokal.