The Creativity House

Personuppgiftspolicy

DINA PERSONUPPGIFTER OCH HUR VI HANTERAR DEM

Med dina personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig och hur du använder våra tjänster som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att tillhandahålla tjänster, ge dig en bättre upplevelse, förbättra tjänster och ge erbjudanden som passar just dina behov.

Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet medDataskyddsförordningen(GDPR).


TYP AV PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN

Kontaktuppgifter: När du bokar in dig hos oss samlar vi in följande kontaktuppgifter: Namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Information om din beställning: Vi sparar även data om vilka av vilken aktivitet/kursr du beställer.

Support: När du kontaktar oss via mail samlar vi in den information du uppger till oss för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende.


SÅ HÄR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in och behandlar data som…

  • …du uppger själv när du bokar in en aktivitet hos oss.
  • …du uppger när du kontaktar oss i form av noteringar konversationer i e-post.
  • …samlas via cookies som samlar in information på och från din webbläsare.


DET HÄR ANVÄNDER VI PERSONUPPGIFTER TILL

'För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder din data till.

Tillhandahållande av tjänster: 
Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund och för att hantera och leverera de tjänster du beställt. Samt personuppgifter som krävs för att hantera fakturering och betalning av de tjänster du använder.

Kommunikation och support: Vi använder dina kontaktuppgifter och information om vilka aktiviteter/kurser du beställer som grund för eventuella fakturor, offertutskick samt uppföljning av nyss nämnda tjänster.

Lagstadgade skyldigheter: Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer.


SÅ HÄR LÄNGE SPARAR VI PERSONUPPGIFTER

Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för ärendet. Vi sparar dina uppgifter i minst 10 år enligt bokföringslagen samt enligt konsumentköplagen.


TILL VEM LÄMNAR VI UT PERSONUPPGIFTER

Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Vi lämnar inte ut några personuppgifter till någon annan. Men vi kan enligt nedanstående syften komma att dela viss data till följande partners och underleverantörer.

I syfte att ta betalt för våra tjänster och eller på myndigheter på begäran: kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till t ex Polisen.


SÅ HÄR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi använder industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. Till exempel SSL/TLS, PGP och envägs hash-algoritmer. Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet.


DU BESTÄMMER ÖVER DINA PERSONUPPGIFTER

Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar. Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla alla våra tjänster till dig.


BLAND DET SOM INTE TAS BORT

Data som krävs enligt bokföringslagen.


SÅ KONTAKTAR DU OSS

The Creativity House, Drottningholmsvägen 31, 112 42 Stockholm är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Hör av dig till oss på info@thecreativityhouse.se om du har några frågor om denna informationen eller andra frågor om vår personuppgiftsbehandling.